Privatumo Politika

1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių iš El. parduotuvės, turi užsiregistruoti El. parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Vykdydamas užsakymą Pirkėjas privalo pateikti asmeninus savo duomenis, kurie reikalingi Pirkėjo užsakymo įvykdymui: Pirkėjo vardas ir pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, elektroninis paštas, kuriuo bus siunčiami informaciniai pranešimai apie užsakymo būklę, Pirkėjo telefono numeris, prekių pristatymo, apmokėjimo būdai bei kita Pardavėjo Paslaugos įvykdymui reikalinga informacija.

2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti užsakymą, laikoma slapta ir neviešinama. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Padavėjo partnerius, teikiančius paslaugas susijusias su prekių užsakymu, apmokėjimu ir pristatymu, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Pirkėjas, užsiregistruodamas El. parduotuvėje bei užsisakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų, o pasinaudojęs El. parduotuvės Paslaugomis Pirkėjas privalo atsijungti nuo El. parduotuvės sistemos. Tuo pačiu Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes El. parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims arba, pasinaudojęs El. parduotuvės Paslaugomis, neatsijungė nuo El. parduotuvės sistemos, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Registruodamasis El. parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavejui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis El. parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjas, registruodamasis El. parduotuvėje nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

6. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant El. parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti failai, siunčiami iš interneto serverio.

7. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti El. parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

Sukurta proDESIGN.lt
Visos teisės saugomos Kavelija.lt © 2021